company logo

Ehitusgeodeetilised tööd

Ehitustegevusega kaasnevad erinevad mõõtmis- ja märkimistööd. Sirkel & Mall Geodeesia teostab ehitusgeodeetilised mõõdistused kiirelt ja kvaliteetselt üle Eesti.

5_1

Teostusjoonised ja -mõõdistamine

Erinevate objektide ehitus nagu hoonete, teede kui ka maa-aluste rajatiste peab toimuma vastavalt ehitusprojektile. Seetõttu tuleb enne ehitustegevusega alustamist teostada märkimistööd ning selle lõppedes teostusmõõdistus. Märkimistöö puhul on vajalik riiklikus koordinaatsüsteemis (L-Est97) ehitusprojekti olemasolu, millest saadava info põhjal on võimalik geodeedil märkida täpne asukoht looduses. Märkimistööde käigus märgitakse maha vajalikud punktid või teljed, mille alusel saab ehitustööde käigus orienteeruda.

Ehitustegevuse lõppedes teostatakse ehitisest teostusmõõdistus, mis näitab ehitise vastavust projektile. Teostusmõõdistuse tulemusena valmivad teostusjoonised. Teostusjoonis on ehitise või selle osa geodeetilise mõõdistuse vormistatud tulem, mis annab teavet ehitise või selle osa paiknemise ja tehniliste andmete kohta.

5_2

Võta meiega ühendust!