company logo

Geodeetiline alusplaan

Geodeetiline alusplaan ehk topo-geodeetiline uuring on ehitustegevuse esimeseks alustalaks. Geodeetilise alusplaani jaoks teostatud uuringuid nimetatakse topo-geodeetilisteks uuringuteks.

Geodeetiline alusplaan on oluline, et saada vajalikud lähteandmed maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks. Geodeetiline alusplaan on projekteerija ja arhitekti töö aluseks, seetõttu tuleb geoalus koostada kvalifitseeritud geodeetide poolt.

2_1

Mis on topo-geodeetilised uuringud?

Topo-geodeetiline uuring annab lähteandmed maa-alade planeerimiseks kui ka ehitusprojekti koostamiseks või ehitamiseks. Selle tulemusena valmib suuremõõtkavaline geodeetiline alusplaan (ehk geoalus), millel on kujutatud maapealne situatsioon (hooned, haljastus, infrastruktuur jms) ning maa-alused kaablid ja tehnovõrgud (elektri-, sidekaabel, vee- ja kanalisatsioonitrass jms).

Kõik maa-alused rajatised kooskõlastame alati trassivaldajaga. Vastavalt vajadusele teostame ka kaevude tehnilised uuringud.

Geoalus valmib üldjuhul mõõtkavas 1:500, kuid soovi korral saame selle teostada ka teises mõõtkavas.

Sirekel & Mall Geodeesia topo-geodeetilised uuringud ja geodeetilised alusplaanid vastavad määrusele “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Tööde puhul kasutame Eesti Vabariigis kehtivat koordinaatsüsteemi.

Geodeetilise alusplaani teostamise aeg sõltub olemasoleva situatsiooni keerukusest ning mõõdistusala suurusest. 

2_2

Võta meiega ühendust!