company logo

Hoonete inventariseerimine ehk mõõdistamine

Hoonete mõõdistamine ehk teisisõnu inventariseerimine või mõõdistusprojekt on hoonete, sh nende siseruumide mõõdistamine. Inventariseerimine teostatakse vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele – võimalik on mõõdistada vaid hoone siseruume kui ka hoonet tervikuna.

Hoonete mõõdistamiseks kasutame moodsat laserskanneerimise tehnoloogiat, mille tulemusel valmib 3D punktipilv. Punktpilve põhjal teostatakse hoonest digitaalsed joonised, mis sisaldavad korruse plaane, hoone vaateid ja lõikeid.

1_1

Inventariseerimine ja selle vajalikkus

Kasutusloa taotlemisel on üheks eelduseks täpsete jooniste olemasolu. Selleks piisab üldjuhul hoone projektist, aga kui projekti ei ole alles või see ei vasta tegelikkusele, tuleb teostada uus mõõdistusprojekt. Teostame hoonete inventariseerimist üle Eesti!

Miks on hoonete mõõdistamine oluline?

Tulenevalt ehitusseadustikust tuleb 2020. aasta alguseks korrastada ehitisregistri andmed kõikide ehitiste osas. Ehitisregistrisse tuleb kanda sinna seni kandmata hooned ning viia tegelikkusega vastavusse olemasolevate hoonete andmed. Hoonete mõõdistamine on sellises olukorras peatselt vajalik paljudele elamu omanikele. Sirkel & Mall Geodeesia pakub kiiret ja kvaliteetset hoonete mõõdistamise teenust kvalifitseeritud mõõdistajate poolt.

1_3

Võta meiega ühendust!