company logo

Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine

Maakorraldustöödeks nimetatakse kõiki katastriüksustega seotud toiminguid:

  • Katastriüksuse liitmine ja jagamine

  • Katastriüksuse moodustamine

  • Piirimärkide määramine ja taastamine

  • Erastamine ja teisi taolisi töid

3_1

Katastrimõõdistamine

Katastrimõõdistamise tulemusena valmib katastriüksuse plaan ja selle toimik.

Maakorraldustööd tellima asudes tasuks esimese sammuna pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja uurida, kas soovitud katastritoiming on nende poolt aktsepteeritav. Pärast positiivset vastust tuleb pöörduda maamõõdubüroo poole. Meie kogenud spetsialistid aitavad leida parimaid lahendusi teostatavaks tööks ning korraldavad vajaliku suhtluse ja paberimajanduse omavalitsuse, Maa-ameti ning piirinaabrite vahel.

Kuna katastritööd eeldavad kohaliku omavalitsuse korralduse saamist ning töö registreerimist Maa-ametis, siis uute katastritoimingute registreerimiseks tuleb arvestada kuni paari kuulise ajakuluga. Maakorraldustööd sujuvad meiega abiga kiiresti!

3_2

Võta meiega ühendust!